Welkom

Jeroen van Oort BV is een vooruitstrevende onderneming die zich gespecialiseerd heeft in het internationaal transport van levende dieren waaronder biggen, varkens, geiten en schapen

Het vee wordt voor onze binnen- en buitenlandse opdrachtgevers met veel oog voor dierenwelzijn, vervoerd door geheel Europa.